Chat with us, powered by LiveChat Firma Mateko członkiem Polskiego Klastera Budowlanego

Firma Mateko członkiem Polskiego Klastera Budowlanego


Firma Mateko została członkiem Polskiego Klastra Budowlanego

 

Cel i misja Polskiego Klastra Budowlanego

Misja

Misją Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego jest, wspieranie przedsiębiorstw branży budowlanej i sektorów powiązanych łańcuchem wartości w umacnianiu. sieci współpracy i ujednolicaniu procesów na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego i synergicznego, poprzez wzrost innowacyjności, dyfuzję dobrych praktyk, cyfryzację i internacjonalizację działalności.

Wizja

Wizją Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego jest, osiągnięcie pozycji lidera w Polsce, kreującego nową jakość w budownictwie energooszczędnym, dbającego o środowisko oraz realnie oddziałującego na krajową politykę gospodarczą, będącego wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

Cele strategiczne Polskiego Klastra Budowlanego

Celem głównym jest wspieranie instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych oraz przedsiębiorców branży budowlanej między innym:

  • budownictwa energooszczędnego,
  • firm realizujących inwestycje przyjazne dla środowiska,
  • firm inwestujących w rozwój potencjału technologicznego oraz zwiększenia konkurencyjności na rynkach krajowych, międzynarodowych. 

Osiągnąć to chcemy poprzez:

  • Budowanie sieci partnerskich w kraju oraz za granicą.
  • Budowanie świadomości i potrzeb energooszczędnego oraz przyjaznego dla środowiska budownictwa.
  • Dostarczanie wiedzy, rozwijanie nowych technologii, stwarzanie warunków w transferze wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowo badawczymi zajmującymi się B+R (Badanie i Rozwój).
  • Inicjowanie, pobudzanie współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, przedsiębiorstwami. 

Polski Klaster Budowalny Krajowy Klaster Kluczowy

Założycielem i koordynatorem Polskiego Klastra Budowlanego jest Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, z siedzibą w Białymstoku (15-143) przy ul. Pułkowej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Wydziale XII Gospodarczym pod numerem KRS 0000221615, NIP: 542-290-15-67, REGON: 052252089.

PSDiK jest wpisane również do rejestru przedsiębiorców. Podmiot z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 2004 roku.

Polski Klaster Budowlany jest to nowoczesna formuła współpracy oraz wsparciabiznesu i nauki. Polski Klaster Budowlany to oddolna inicjatywa przedsiębiorców, środowiska naukowo-badawczego, organizacji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych. Jest to szczególnie istotne z uwagi na nadal obecną marginalizację regionu oraz trudności w zakresie konkurowania na regionalnych rynkach.

Założeniem działania Klastra jest transfer innowacyjnych rozwiązań, rekomendacji pochodzących ze współpracy z ośrodkami naukowymi do biznesu, w celu promowania przedsiębiorczości oraz kreacji nowych usług i produktów. Klaster kumuluje indywidualne potencjały, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować wspólnie przedsięwzięcia, którym nie moglibyśmy sprostać w pojedynkę.

Pozostałe aktualności

221103-JSK-Mama-pediatra
Aktualności

Jak w sezonie grzewczym zadbać o nasze zdrowie?

Jak w sezonie grzewczym zadbać o nasze zdrowie? To pytanie na pewno często nas nurtuje, gdy powietrze w  domu staje się zbyt suche i cierpią na tym nasze górne drogi oddechowe. Nasze

Aktualności

Firma Mateko członkiem Polskiego Klastera Budowlanego

Firma Mateko została członkiem Polskiego Klastra Budowlanego Cel i misja Polskiego Klastra Budowlanego Misja Misją Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego jest, wspieranie przedsiębiorstw branży budowlanej i sektorów

Loading